Kraftig tillväxt för Logicenters i Norden – logistikfastighetsaktören stärker nu upp teamet ordentligt

Logicenters befinner sig i en kraftig expansionsfas och stärker nu upp teamet rejält. För att stötta logistikfastighetsaktörens fortsätta tillväxt och ambitiösa målsättningar har Logicenters knutit till sig sex nya medarbetare. Bland annat har man värvat en hållbarhetschef i syfte att stärka Logicenters hållbarhetsarbete ytterligare.

Logicenters är idag den ledande utvecklaren och långsiktiga ägaren av moderna och hållbara logistikfastigheter i Norden. Under det senaste årtiondet har Logicenters varit den mest aktiva utvecklaren av logistikfastigheter med fler än 25 avslutade projekt och över 600 000 kvadratmeter logistikutrymme. I dag är Logicenters ett nordiskt team med kontor i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

De senaste årens blomstrande e-handel är en av anledningarna till att Logicenters haft ett kontinuerligt ökat fastighetsinnehav och en stark organisatorisk tillväxt. För att hålla tempo med tillväxttakten stöttar Logicenters nu upp teamet och tillsätter ett flertal nya positioner. Däribland två nya Commercial Managers – Ruben Krantz i Norge och Fredrik Nygren i Sverige.

Logicenters, som genom NREP är anslutna till RE100, har högt ställda hållbarhetsmål och arbetar kontinuerligt med att energieffektivisera sina fastigheter. Exempelvis inleddes tidigare i år installationen av det som ska bli Nordens största solcellsanläggning på tak, både sett till area och kapacitet. För att förstärka NREP:s hållbarhetsarbete ytterligare har Logicenters nu rekryterat Karin Sjövall som tillträder rollen som Sustainability Manager med fokus på logistikfastigheter. Karin kommer senast från Nordic Property Management som Project Sustainability Manager.

”Det känns riktigt kul att teama upp med ännu fler smarta, drivna och trevliga personer som har förståelse för vad våra kunder värdesätter. Jag är helt övertygad om att våra nya kollegor kommer att bidra till vår fortsatta tillväxt och säkerställa att våra högt uppsatta verksamhetsmål nås. Tillsammans ska vi fortsätta utveckla och förvalta Nordens mest moderna och hållbara logistikfastigheter. Nu ska vi ta Logicenters till nästa nivå”, säger Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters.

Vidare har Logicenters även rekryterat Andreas Luczak som Transactions Associate, Erik Karlsson som Business Analyst samt Kalle Nurmos som Asset Manager. Dessutom tittar logistikfastighetsaktören på ännu fler rekryteringar för att hålla tempo med tillväxten.

Kontakta Matthias Kettelhoit för mer information.

E-post: make@logicenters.com

Telefon: +46 705 834 406

Fyll i ditt namn och telefonnummer så ringer vi upp dig. Du kan också skicka ett e-postmeddelande med dina frågor.