Logistik & Transport at Svenska Mässan, Gothenburg 2018

Effektivisering av logistik, lager, distribution och transport

Oförutsedda och oförutsebara risker inom flödeskedjan, ständigt föränderliga kundbehov, alltmer komplexa och multimodala transportnät och växande protektionism har nästan blivit vardagsmat inom logistik- och transportbranschen. Med andra ord, större variation och ombytlighet, jämte minskad synlighet i hela flödeskedjan, gör livet till en allt större utmaning för alla inblandade  från transnationella logistikplanerare till transport- och distributionsföretag.

Nyckeln till att lösa dessa problem och göra flödeskedjorna så friktionsfria som möjligt är effektiv digitalisering och hantering av stora datamängder (Big Data). Besök Logistik & Transport och lär dig av ledande aktörer inom e-handeln, detaljhandeln, åkeri- och speditionsbranschen, logistikkonsulter samt programleverantörer.

Vi ses den 5-7 november!

See all fairs and events

Date

5-7 November, 2018

Stand

100:22

Get in touch with any question or inquiry.
We are looking forward to hearing from you!