Borås, Viared

Företagsgatan 44, Sverige

Våra fastigheter

Fastighetsbeskrivning

Fastighetsnamn Telfern 4

Område (läge) Borås, Viared

Land Sverige

Typ DC

Adress Företagsgatan 44

Närmaste huvudväg Highway 40

Avstånd till huvudväg 4 min

Byggår 2012

Total yta 23 759 m2

Fri höjd 10,5 m

Lastkajer 22

Golvbärighet 5 000 kg/m2

Fastigheten inrymmer en modern logistikanläggning som byggdes 2012. Byggnaden har goda tekniska specifikationer och bra generisklayout, vilket gör den perfekt lämpad för logistikverksamheter. Byggnaden har ett mycket bra läge inom området, nära den västra motorvägsavfarten.

Viared är beläget endast 6 mil från Göteborg, som rankas som Sveriges främsta logistikregion. Läget längs riksväg 40 mellan Göteborg och Jönköping gör området till en viktigt logistikdestination, optimal för att kunna bedriva moderna logistikverksamheter. Området ligger nära Landvetter flygplats. Borås kommun har länge arbetat aktivt för att främja tillväxten inom logistiksektorn. Detta för att säkerställa fortsatt god tillväxt och främja investeringar och arbetstillfällen i regionen.

Kontakta Jonas Kennerhed för mer information.

E-post: jonas.kennerhed@logicenters.com

Telefon: +46 709 770 055

Fyll i ditt namn och telefonnummer så ringer vi upp dig. Du kan också skicka ett e-postmeddelande med dina frågor.