Logicenters gjør store investeringer i Vestby

Logicenters, som er en del av NREP, utvider sin tilstedeværelse i Vestby Næringspark, gjennom tomtekjøp og nye utviklingsprosjekter. I løpet av de neste årene forventer Logicenters å øke eiendomsmassen i Vestby til 140.000 m2. Selskapet har nylig signert avtaler med flere leietakere i næringsparken.

Logicenters utvider sin tilstedeværelse betydelig i Vestby Næringspark, ca. 40 min syd for Oslo. Det siste året har Logicenters anskaffet to tomter, hvorav en på 100.000 m2 i Toveien 21 og en på 27.500 m2 på Stormåsan 42. Totalt er det planer om å ferdigstille 84.000 m2 logistikkeiendom mellom 2021 og 2024. I tillegg er Logicenters i sluttfasen med å utvikle 12.000 m2 i Torvuttaket 22.

Logicenters leietakere i Vestby inkluderer Prime Cargo, Barnas Hus og HeltHjem Netthandel AS. Sistnevnte er et av Norges raskest voksende selskap innen pakke-  og netthandelsdistribusjon og vil leie en del av Logicenters eiendom på Torvuttaket 26 fra juni 2021.

I Toveien 21 går Logicenters i gang med å utvikle ca 28.000 kvm, hvor ca halvparten av bygget allerede er leid ut til et internasjonalt transportfirma. Det er inntil videre konfidensielt hvem dette er av hensyn til leietaker.

«Vi er sikre på at Vestby vil bli et enda viktigere knutepunkt for grossister, import-, eksport- og e-handelsselskaper i Norge i fremtiden. Næringsparken har en umiddelbar nærhet til E6, som også er grunnen til at flere og flere selskaper velger å etablere en base her. Årsaken er at mesteparten av varene som går inn og ut av Norge transporteres via E6 med tungtransport fra havnene i bl.a. Moss og Gøteborg. Man sparer altså betydelige transportkostnader samtidlig som det er god tilgang på arbeidskraft av god kvalitet. Når HeltHjem Netthandel snart flytter inn, tror vi også at det vil være muligheter for økte synergier med andre e-handelsbedrifter som velger Vestby. Covid-19 har også endret forbrukernes handlemønster til å handle mer på nett. Dette styrker logistikktrenden i markedet ytterligere», sier Ruben Krantz, Kommersiell leder i Logicenters.

Logicenters som er Nordens største eier og utvikler av moderne logistikkeiendom har store ambisjoner om få til en bærekraftig transformasjon av byggebransjen. I tillegg til muligheten for å installere solcellepaneler på taket, har Logicenters også besluttet å miljøsertifisere alle de nye byggene i Vestby i samsvar med BREEAM Very Good. Innen noen år er ambisjonene å ha BREEAM Excellent som en minimumsstandard. Dette er noe leietakere også har mer fokus på enn tidligere.

«Vi tilstreber å være ledende i bransjen når det gjelder miljø og bærekraft. I samarbeid med NREP vurderer vi kontinuerlig mulighetene for å jobbe mot mer bærekraftig utvikling, samtidig som vi tilrettelegger eiendommene våre for fremtiden med fornybar energi. Det er også gledelig å se at våre leietakere deler bærekraftsambisjonene våre», sier Matthias Kettelhoit, sjef for Logicenters i Europa.

Logicenters er i dialog med flere større selskaper om leie de ledige arealene i Vestby. Totalt er det satt i gang utvikling av ca 15.000 m2 på spekulasjon i 2021 og 2022.

Kontakt Matthias Kettelhoit for mer informasjon.

E-post: make@logicenters.com

Telefon: +46 705 834 406

Fyll ut navn og telefonnummer, så ringer vi deg, normalt innen fem virkedager. Vi ser frem til å ta en prat med deg. Du kan også sende oss eventuelle spørsmål på e-post.