Landskrona, Kronan Logistics Park

Örjaleden, Landskrona, Sverige

VAKANT

Fastighetsbeskrivning

Fastighetsnamn Kronan 1

Stad Landskrona

Område (läge) Landskrona, Kronan Logistics Park

Land Sverige

Typ DC

Adress Örjaleden

Närmaste huvudväg E20

Avstånd till huvudväg 2 min

Byggår 2019

Total yta 24 096 m2

Ledig yta 12 216 m2

Outnyttjad byggrätt 4 500 m2

Byggbar markyta 8 000 m2

Fri höjd 11.7 m

Lastkajer 17

Golvbärighet 5 000 kg/m2

Här uppför Logicenters en generisk logistikanläggning om 24 000 kvm som lämpar sig perfekt för moderna transport- och logistikföretag. Byggnaden har moderna specifikationer och uppfyller alla kriterier för att kunna bedriva moderna logistikverksamheter.

Tomten har ett mycket bra läge i Landskrona i en relativt ny logistikpark som har blivit populär på grund av sitt strategiska läge i Öresundsregionen. Öresundsregionen har en välutvecklad infrastruktur med vägar, järnvägar och flygplatser. Regionen hyser såväl välrenommerade universitet och världsledande företag som engagerad och kompetent arbetskraft. I jämförelse med mognare delmarknader i Öresundsregionen kan Landskrona erbjuda en konkurrenskraftig prissättning i förhållande till sitt rimligt avstånd från de största logistikhubbarna i regionen.

Logicenters erbjuder vakanta ytor om ungefär 12 000 kvm (ca 50 % av den totala uthyrningsbara ytan), klara för inflyttning andra eller tredje kvartalet 2020.

Kontakta Jonas Kennerhed för mer information.

E-post: jonas.kennerhed@logicenters.com

Telefon: +46 709 770 055

Kontakta oss

Fyll i ditt namn och telefonnummer så ringer vi upp dig. Du kan också skicka ett e-postmeddelande med dina frågor.