Eskilstuna, Eskilstuna Logistics Park

Williamsväg, Sverige

Utvecklingssmöjlighet

Fastighetsbeskrivning

Område (läge) Eskilstuna, Eskilstuna Logistics Park

Land Sverige

Typ CD/DC

Adress Williamsväg

Närmaste huvudväg E20

Avstånd till huvudväg 1 min

Total yta 30 000 m2

Ledig yta 30 000 m2

Byggbar markyta 30 000 m2

Utvecklingsmöjlighet strax öster om Eskilstuna. Eskilstuna logistikpark omfattar 400 hektar mark i direkt anslutning till järnväg, motorväg (E20) och flygplats. Logistikområdet har ett strategiskt läge centralt i transportflödet till och från Stockholm-Mälardalsregionen och Örebro. Stockholmsregionen, inklusive Eskilstuna, har en välutvecklad infrastruktur med vägar, järnvägar och flygplatser. Regionen hyser såväl välrenommerade universitet och världsledande företag som engagerad arbetskraft. I jämförelse med mognare delmarknader i Stockholm kan Eskilstuna erbjuda en konkurrenskraftig prissättning i förhållande till ett rimligt köravstånd från Stockholm. Den största utvecklingstomten i området är ungefär 250 000 kvm.

Kontakta Fredrik Nygren för mer information.

E-post: feny@logicenters.com

Telefon: +46 708 502 514

Fyll i ditt namn och telefonnummer så ringer vi upp dig. Du kan också skicka ett e-postmeddelande med dina frågor.