Sigtuna, Rosersberg

Skansvägen 27, Sverige

Vår plattform

Eiendomsfakta

Navn på eiendom Rosersberg 11:99

Område (beliggenhet) Sigtuna, Rosersberg

Land Sverige

Type DC

Adresse Skansvägen 27

Nærmeste motorvei E4

Avstand til motorvei 3 min

Byggeår 2008

Samlet areal 9 772 m2

Fri takhøyde 9 m

Lasteramper 10

Lastkapasitet 3 000 kg/m2

Eiendommen omfatter et distribusjonssenter av god kvalitet fra 2008. Bygningen har en fleksibel struktur som gir mulighet for både større og mindre enheter. Per i dag har bygningen to leietakere.

Rosersberg er en svært attraktiv beliggenhet for logistikkoperasjoner. Industriområdet ligger mellom Uppsala og Stockholm, kun sju kilometer fra Arlanda lufthavn. Bygningen har en sentral beliggenhet i parken med god tilgang og synlighet langs hovedinnfartsåren. Eiendommen har god tilgang til E4 og de store logistikknutepunktene sør for Stockholm. Stockholmsregionen har en velutviklet infrastruktur med gode vei-, jernbane- og flyforbindelser. Videre har regionen anerkjente universiteter, verdensledende selskaper og god tilgang på arbeidskraft.

Kontakt Jonas Kennerhed for mer informasjon.

E-post: jonas.kennerhed@logicenters.com

Telefon: +46 709 770 055

Fyll ut navn og telefonnummer, så ringer vi deg, normalt innen fem virkedager. Vi ser frem til å ta en prat med deg. Du kan også sende oss eventuelle spørsmål på e-post.