Copenhagen, Vallensbæk

Park Allé 381, Danmark

VÅR PLATTFORM

Fastighetsbeskrivning

Fastighetsnamn Park Allé 381

Område (läge) Copenhagen, Vallensbæk

Land Danmark

Typ DC

Adress Park Allé 381

Närmaste huvudväg Holbækmotorvejen

Avstånd till huvudväg 1 min

Byggår 1976/2018

Total yta 12 082 m2

Fri höjd 5/10 m

Lastkajer 8

Golvbärighet 6000 kg/m2

Fastigheten inrymmer en generisk logistikanläggning från 1976 och renoverades under 2018. De nya delarna av byggnaden har moderna specifikationer och uppfyller alla krav som ställs på en anläggning för att kunna husera moderna logistikverksamheter. Av anläggningens 12 000 kvm har ungefär 9 000 kvm en fri höjd om 10 m (övriga delar har en fri höjd om 5 m).

Fastigheten ligger i ett etablerat logistikområde i Vallensbæk, varifrån man enkelt når Köpenhamn och övriga delar av Själland.

Kontakta Mikael Sahlin Olesen för mer information.

E-post: mikael.olesen@logicenters.com

Telefon: +45 411 022 07

Kontakta oss

Fyll i ditt namn och telefonnummer så ringer vi upp dig. Du kan också skicka ett e-postmeddelande med dina frågor.