Jönköping, Stigamo

Norra Stigamovägen, Jönköping, Sverige

Våra fastigheter

Vakant

Pågående projekt

Fastighetsbeskrivning

Fastighetsnamn Del av Stigamo Södra

Stad Jönköping

Område (läge) Jönköping, Stigamo

Area logistik LogPoint South Sweden

Land Sverige

Typ DC

Adress Norra Stigamovägen

Närmaste huvudväg E4

Avstånd till huvudväg 2 min

Byggår 2022

Total yta 31 000 m2

Ledig yta 31 000 m2

Fri höjd 11,7 m

Lastkajer 25+

Golvbärighet 5 000 kg/m2

Fastigheten är under byggnation i Stigamo som ligger 15 km söder om Jönköping och är en del av Logpoint South Sweden, en av de största och mest väletablerade logistikparkerna i Norden.
Förstklassigt logistikcenter på cirka 31 590 m² där det finns goda möjligheter för er att vara med att utforma och anpassa interiören efter önskemål och behov. Med vårt flexibla koncept kan ni vara med och välja färgsättning, inredning och profilering av kontorsytor och personalutrymmen att stå redo vid inflytt. Det går att hyra hela lokalarean eller avgränsa sig till en mindre sektion om så önskas, med cirka 7 000 m² som minsta möjliga hyrbara yta.

Fastigheten står färdig för inflytt vid årsskiftet 2022/2023 och erbjuder moderna specifikationer som uppfyller alla kriterier för att kunna bedriva modern logistikverksamhet. Ytorna är fördelade på 19 440 m² med 11,7 meter i fri takhöjd, 4 050 m² portyta och 8 100 m² på dubbla entresolplan ovanför lasthusen, vilket är en extremt kostnadseffektiv lösning.

Stigamo broschyr

Kontakta Fredrik Nygren för mer information.

E-post: frny@logicenters.com

Telefon: +46 708 502 514

Kontakta Victoria Ödmark för mer information.

E-post: victoria.odmark@logicenters.com

Telefon: +46 737 58 74 04

Fyll i ditt namn och telefonnummer så ringer vi upp dig. Du kan också skicka ett e-postmeddelande med dina frågor.