Hedensted

Lundagervej 106, Danmark

VÅR PLATTFORM

Fastighetsbeskrivning

Fastighetsnamn Lundagervej 106

Område (läge) Hedensted

Land Danmark

Typ DC

Adress Lundagervej 106

Närmaste huvudväg E45

Avstånd till huvudväg 5 min

Byggår 2005

Total yta 16 404 m2

Outnyttjad byggrätt 6400 m2

Fri höjd 8 m

Lastkajer 16

Golvbärighet 4500 kg/m2

Fastigheten inrymmer en generisklogistikanläggning som uppfördes 2005. Lagerytorna har en fri höjd om 8 meter medan omlastningsytorna har en fri höjd om 4 meter.

Fastigheten ligger i Hedensted på Jylland, längs E45 mellan Horsens och det så kallade Triangelområdet.

Kontakta Mikael Sahlin Olesen för mer information.

E-post: mikael.olesen@logicenters.com

Telefon: +45 411 022 07

Kontakta oss

Fyll i ditt namn och telefonnummer så ringer vi upp dig. Du kan också skicka ett e-postmeddelande med dina frågor.