Strängnäs

Fjädervägen 22 , Sverige

VÅR PLATTFORM

Fastighetsbeskrivning

Fastighetsnamn Bussen 5

Område (läge) Strängnäs

Land Sverige

Typ DC

Adress Fjädervägen 22

Närmaste huvudväg E20

Avstånd till huvudväg 4 min

Byggår 2008

Total yta 27 536 m2

Outnyttjad byggrätt 10000 m2

Fri höjd 10 m

Lastkajer 58

Golvbärighet 5000 kg/m2

Fastigheten inrymmer en modern logistikanläggning med generiska specifikationer. Byggnaden uppfördes 2008 och har moderna lokaler som är anpassade för hantering av kyl-, frys- och torrvaror.

Strängnäs ligger mellan Södertälje och Eskilstuna, och anses vara ett av de bästa logistiklägena i Sverige. Detta tack vare  väl utvecklad infrastruktur, väganslutningar (E20) och närhet till Stockholm. Från fastigheten nås E20 på tre minuter. Stockholmsregionen har en välutvecklad infrastruktur med vägar, järnvägar och flygplatser. Regionen hyser såväl välrenommerade universitet och världsledande företag, som engagerad och kompetent arbetskraft.

Kontakta oss

Fyll i ditt namn och telefonnummer så ringer vi upp dig. Du kan också skicka ett e-postmeddelande med dina frågor.