Logicenters förlänger kontrakt med både Menigo och Dustin

Efter längre samarbeten får Logicenters förnyat förtroende som hyresvärd från både Menigo Foodservice AB i Strängnäs och Dustin AB i Rosersberg. Nya hyresavtal har tecknats på hela sju respektive tio år. Under 2020 kommer Logicenters att vidareutveckla fastigheterna för att ytterligare passa hyresgästernas behov.

Efter flera års samarbete står det nu klart att Menigo Foodservice AB och Dustin AB väljer att förnya sina hyresavtal hos Logicenters. Menigo har tecknat ett sjuårigt avtal med Logicenters och fortsätter som hyresgäst i fastigheten Bussen 5 i Strängnäs som inrymmer en modern logistikanläggning. Fastigheten är belägen mellan Södertälje och Eskilstuna, vilket är ett ypperligt logistikläge med närheten till Stockholm och Mälardalen. Byggnaden omfattar 27 500 m² och har moderna lokaler som är anpassade för hantering av kyl-, frys- och torrvaror.

Dustin fortsätter att hyra fastigheten på Metallvägen 36 i Rosersberg, som även den är belägen i ett av de bästa logistiklägena i Sverige i och med närheten till väg E4, Stockholm, Mälardalen och Arlanda. Dustin har tillsammans med Logicenters tecknat ett tioårigt avtal och kommer även själva att investera i automation under kommande hyresperiod. Logistikanläggningen som Dustin nu fortsätter att hyra uppfyller alla kriterier för att bedriva moderna logistikverksamheter och den uthyrda ytan uppgår till 22 500 m².

”Det känns oerhört roligt att våra hyresgäster är så pass nöjda hos oss att de väljer att förlänga med långsiktiga kontrakt. Att Menigo och Dustin förlänger sina kontrakt med hela sju respektive tio år är ett kvitto på att våra fastigheter är attraktiva och kan stötta deras tillväxtresor. Logicenters har alltid för ambition att erbjuda högkvalitativa och flexibla fastigheter i lägen som är strategiskt lämpade för logistik och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med våra hyresgäster”, säger Jonas Kennerhed, Asset Manager, Logicenters.

Menigos kontrakt löper ut den 1 januari 2021 och anpassningar samt förbättringar av fastigheten kommer att utföras under 2020. Anpassningarna av fastigheten i Rosersberg kommer att påbörjas omgående och avslutas under 2020.

Menigo. Strängnäs

Dustin.Rosersberg

Kontakta Matthias Kettelhoit för mer information.

E-post: make@logicenters.com

Telefon: +46 705 834 406

Kontakta oss

Fyll i ditt namn och telefonnummer så ringer vi upp dig. Du kan också skicka ett e-postmeddelande med dina frågor.