“Perspektiv på logistiken” – Logistikläget 2018

Logistikens förutsättningar ser olika ut beroende på vems perspektiv den ses ur. Det stod klart under Logistikläget 2018, där aktörer från bland annat riskkapitalbolag, fastighetsföretag och e-handel gav sin syn på logistikens framtid och behov. 

Del 1. “Perspektiv på logistiken” – Logistikläget 2018

 

Get in touch

Fill in your name and phone number and we will call you. You can expect a call within 5 working days. We are looking forward to talking to you. Or send us an email with your questions.