Oslo, Vestby

Vestby Næringspark, Norge

PLATTFORMEN VÅR

Eiendomsfakta

Navn på eiendom Vestby Næringspark

Område (beliggenhet) Oslo, Vestby

Land Norge

Type DC

Adresse Vestby Næringspark

Nærmeste motorvei E6

Avstand til motorvei 3 min

Byggeår 2018

Samlet areal 44 049 m2

Ubenyttet areal 15000 m2

Fri takhøyde 11.7 m

Lasteramper 52

Eiendommen omfatter et nybygd og moderne distribusjonssenter i Vestby. Deler av lageret, om lag 6500 kvm, er tilgjengelig for leie. Hovedleietaker Prime Cargo AS, et hurtigvoksende 3PL-selskap som allerede driver virksomhet i området, benytter 38 000 kvm, tilsvarende ca. 85 prosent av det samlede utleiearealet.

Vestby Næringspark ligger i Oslos sørlige logistikkorridor. Det er et velutviklet logistikknutepunkt som fremdeles er i sterk utvikling. Eiendommen har svært god tilgang til E6 (tre minutters kjøring) med forbindelser til Oslo (43 km), Moss (20 km), Sverige (80 km) og resten av Europa.

Tomteområdet har ytterligere utviklingspotensial på om lag 15 000 kvm som beskrives mer detaljert på listen over utviklingsmuligheter.

Kontakt Jørgen Bråten Nordby for mer informasjon.

E-post: jono@logicenters.com

Telefon: +47 909 501 08

Kontakt oss

Fyll ut navn og telefonnummer, så ringer vi deg, normalt innen fem virkedager. Vi ser frem til å ta en prat med deg. Du kan også sende oss eventuelle spørsmål på e-post.